Tin công nghệ

Mất bao lâu để hack password của bạn ?

Mất bao lâu để hack password của bạn ?

Mỗi khi vi vu trên internet, dường như tất cả các website ưa thích của bạn đều đòi hỏi mật khẩu đăng nhập, như Gmail, Facebook hay Twitter. Vì háo hức muốn biết các nội dung của một trang web, người dùng thường rất vội vàng trong việc lập một mật khẩu mới  dẫn đến việc tạo ra một mật khẩu rất yếu trong việc bảo mật.