Tin công nghệ

Doanh nghiệp sử dụng phương tiện truyền thông như thế nào cho việc tuyển dụng?

Doanh nghiệp sử dụng phương tiện truyền thông như thế nào cho việc tuyển dụng?

, Những người tìm việc thông thái đã chuyển sang sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và công nghệ kỹ thuật số để giúp họ trong việc tìm kiếm việc làm. Và bây giờ với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, các nhà tuyển dụng đã dùng sức mạnh của truyền thông xã hội như một công cụ tuyển dụng việc làm.