Tin công nghệ

Site Search - bao tuong ve ma tuy

Kết quả tìm kiếm: 30 Bài viết (Kết quả tìm kiếm 1 - 6) :
Ứng dụng có thể

Ứng dụng có thể "tiên đoán tương lai"

Mỗi tuần, một nhà lý luận toàn cầu về lĩnh vực triết học, khoa học, tâm lý hay nghệ thuật đều dành thời gian để nghiên cứu, đề xuất ra một vấn đề cấp tiến để đưa ra những ý kiến tranh luận. Dù cho chưa chắc chắn nhưng họ tin rằng sẽ thay đổi được thế giới.