Tin công nghệ

Tổng hợp hình ảnh thất tình, cô đơn

Tổng hợp hình ảnh thất tình, cô đơn

Sau khi chia tay, vì người đó mà bạn khóc, vì người đó mà bạn đau….Thế nhưng , trên thế giới này không có người nào đáng để bạn phải khóc, vì người đáng để bạn phải khóc sẽ không bao giờ làm cho bạn khóc…
Tổng hợp avatar buồn dưới mưa

Tổng hợp avatar buồn dưới mưa

Avatar là hình ảnh đại diện thể hiện bản thân mỗi người trong thế giới ảo Internet. Thông thường, chúng ta sẽ lựa chọn avatar là hình ảnh cá nhân của mình hoặc những bức hình đẹp mà mình thích. Tuy nhiên, mỗi avatar cũng thể hiện được phần nào đó tâm trạng của bạn ở từng thời điểm.
Tuyển tập những bài hát buồn hay nhất

Tuyển tập những bài hát buồn hay nhất

Đối với nhiều người, việc nghe nhạc phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng. Dù biết rằng khi buồn thì không nên nghe nhạc buồn vì nó chỉ làm trái tim buồn hơn. Thế nhưng, phần lớn chúng ta vẫn có thói quen lựa chọn những bài hát theo cảm xúc của mình.